nieuws

Verplichte vermeldingen op de facturen

Het is een vraag die dikwijls terugkomt.  Wat moet er nu wel op een factuur vermeld worden en wat zijn de gevolgen als een factuur niet correct wordt opgesteld?  Hierbij een kort overzicht.

In België is het al lang verplicht om een aantal vermeldingen op een factuur op te nemen op straffe van ongeldigheid van het document. 

De details zijn terug te vinden in artikel 5 van KB 1 (BTW).  De belangrijkste vermeldingen zijn :

1.Datum van uitreiking of opmaak van het document
2.Naam of de maatschappelijke benaming van de leverancier van de goederen of van de dienstverrichter, het adres van zijn administratieve of maatschappelijke zetel en zijn btw-identificatienummer.
Indien de leverancier of dienstverrichter niet  in België is gevestigd en hij heeft een aansprakelijk vertegenwoordiger dient de identiteit van deze laatste vermeld te worden.
3. Naam of maatschappelijke benaming van de medecontractant (lees klant) en zijn adres en btw-identifictatienummer.(zowel in België als in buitenland)
4. De datum waarop het belastbare feit voor de levering van de goederen of de dienstverrichting heeft plaatsgevonden (of de datum van de ontvangst van de prijs of een deel ervan)
5. de gegevens die nodig zijn om een handeling te determineren en om het tarief ervan vast te stellen. Let hier dus op voor vage, weinig presieze omschrijvingen want dat kan de geldigheid van het document in het gedrang brengen en soms zelfs de gehele boekhouding...
6. voor elk tarief of elke vrijstelling, de maatschaf van heffing, eenheidsprijs (excl.belasting)
7. vermelding van de tarieven van de belasting en het totaalbedrag van de te betalen of te herziene belasting
8. "BTW verlegd" in de plaats van de vermelding van de tarieven en van het totaalbedrag van de verschuldigde belasting wanneer de belasting is verschuldigd door de medecontractant (vb werk in onroerende staat uitgevoerd voor een btw-belastingplichtige of leveringen/dienstverrichtingen buiten België en in de EU met een BTW-belastingplichtige)
9. Indien er bijlagen worden toegevoegd aan de factuur is het ten zeerste aan te raden daar op de factuur een duidelijke verwijzing naar te maken zodat die bijlage een deel van de gehele factuur uitmaakt.  Het spreekt dan ook voor zich dat de bijlagen steeds bij de factuur gevoegd moeten blijven.
10. Het gewone tarief bedraagt op dit moment 21 %. Indien er een verlaagd tarief wordt toegepast (6 % of 12 %) dient verwezen te worden naar de bijlage A van artikel 20 van KB nr 1 (BTW)
11. vergeet ook niet 'factuur' te vermelden in de hoofding

 

 

 

 


Terug
nov 6, 2016 Categorie: BTW Ingezonden door: Kris