nieuws

UBO REGISTER VERPLICHT

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België 

 

 

Het UBO-register is een gecentraliseerd register dat bepaalde informatie overneemt over de uiteindelijke
begunstigde van de juridische entiteiten die onder deze wetgeving vallen. Deze juridische entiteiten, die
informatieplichtigen worden genoemd, zijn vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en
andere juridische gelijkaardige entiteiten met trusts en fiducieën
Het UBO-register is genoemd naar de Engelse term “Ultimate Beneficial Owner” dat de uiteindelijke
begunstigde betekent.
Het UBO-register heeft tot doel om de natuurlijke personen vast te stellen die de effectieve controle
uitoefenen op de informatieplichtige (hierna genoemd “UBO”).
Het gaat er dus om te kunnen vaststellen wie er effectief achter een juridische entiteit staat, teneinde
beter te kunnen strijden tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de daar
bijhorende misdrijven.

De Wet is inmiddels in voege en elke entiteit is verplicht tegen eind september 2019 het register aan te vullen.  De sanctie ingeval van inbreuk is een administratieve boete van 250 € tot 50.000 €.

Elke wijziging in aandeelhouderschap of bestuur dient binnen de maand in het register ingebracht te worden.  

Jaarlijks moet de juistheid van de informatie in het UBO-register bevestigd worden door de informatieplichtige.  

Het register is toegankelijk voor:
* bevoegde autoriteiten zoals beschreven in het KB
* Banken ed
* burgers (mits betaling)

Voor meer diepgaande informatie verwijzen we naar de website van de Overheid : 

https://financien.belgium.be/nl/ubo-register 

 

 

 


Terug
jan 15, 2019 Categorie: Personenbelasting Ingezonden door: Kris