nieuws

okt 28, 2020

BTW VOORSCHOT DECEMBER


ingevolge de COVID19 crisis heeft de Federale Regering beslist om geen voorschot voor de maand december op te vragen.

Categorie: BTW

Deze maatregel geldt alleen maar voor 2020.  

Normaal gezien moet elke btw-plichtige die op 1 oktober aangifteplichtig is een voorschot betalen voor 24 december.  Dit wordt nu éénmaal afgeschaft.

Zoveel is nu ook te lezen in circulaire 2020/C/133 van 26/10/2020.