nieuws

BTW VOORSCHOT DECEMBER

ingevolge de COVID19 crisis heeft de Federale Regering beslist om geen voorschot voor de maand december op te vragen.

Deze maatregel geldt alleen maar voor 2020.  

Normaal gezien moet elke btw-plichtige die op 1 oktober aangifteplichtig is een voorschot betalen voor 24 december.  Dit wordt nu éénmaal afgeschaft.

Zoveel is nu ook te lezen in circulaire 2020/C/133 van 26/10/2020.


Terug
okt 28, 2020 Categorie: BTW Ingezonden door: Kris