nieuws

nov 3, 2020

Programmawet 2020


De overheid heeft een aantal fiscale maatregelen bekend gemaakt met het oog op de begrotingsopmaak van 2021 en volgende. 

Categorie: Personenbelasting

Bij de begrotingsopmaak 2021 heeft de overheid alvast volgende maatregelen aangekondigd :

1. voor particulieren :

 • de niet-indexering van de fiscale uitgaven.  Uitzondering hierop is de aftrek voor pensioensparen
 • gezinsfiscaliteit :
  1) verhoging van de aftrek voor kinderopvang van 11,2 € naar 13 € per dag en dit reeds voor inkomstenjaar 2020.  Het bedrag wordt in 2021 geïndexeerd tot 13,70 €
  2) belastingvrije som voor mantelzorg.  Dit bij opvang van een familielid om ervoor te zorgen. 
  Het betrokken familielid moet wel zorgbehoevend zijn (=verminderde zelfredzaamheid van 9 punten is vereist)
 • Fiscale regularisatie : het stelsel wordt op 31/12/2023 beëindigd
 • Bankrekeningen.  De financiële instellingen moeten al jaren de bankrekeningnummers doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt en dit van alle particulieren en rechtspersonen.  Dit wordt nu uitgebreid met het saldo van desbetreffende rekeningen.
 • Verhoging accijnzen op tabaksproducten

2. Voor ondernemingen

 • De verhoogde investeringsaftrek van 25 % dit dit jaar werd ingevoerd ingevolge de coronacrisis wordt verlengd tot 31/12/2022.
 • Opleiding personeel : in een aantal gevallen kan, bij opleiding, het doorstorten van bedrijfsvoorheffing beperkt worden
 • BTW 6 % afbraak en heropbouw.  Op dit moment is het mogelijk om in 32 centrumsteden om een nieuwbouw na afbraak te realiseren met een btwtarief van 6 %.  Dit wordt nu uitgebreid tot heel het land.  Looptijd van de maatregel : 1/1/2021 - 31/12/22