nieuws

Programmawet 2020

De overheid heeft een aantal fiscale maatregelen bekend gemaakt met het oog op de begrotingsopmaak van 2021 en volgende. 

Bij de begrotingsopmaak 2021 heeft de overheid alvast volgende maatregelen aangekondigd :

1. voor particulieren :

 • de niet-indexering van de fiscale uitgaven.  Uitzondering hierop is de aftrek voor pensioensparen
 • gezinsfiscaliteit :
  1) verhoging van de aftrek voor kinderopvang van 11,2 € naar 13 € per dag en dit reeds voor inkomstenjaar 2020.  Het bedrag wordt in 2021 geïndexeerd tot 13,70 €
  2) belastingvrije som voor mantelzorg.  Dit bij opvang van een familielid om ervoor te zorgen. 
  Het betrokken familielid moet wel zorgbehoevend zijn (=verminderde zelfredzaamheid van 9 punten is vereist)
 • Fiscale regularisatie : het stelsel wordt op 31/12/2023 beëindigd
 • Bankrekeningen.  De financiële instellingen moeten al jaren de bankrekeningnummers doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt en dit van alle particulieren en rechtspersonen.  Dit wordt nu uitgebreid met het saldo van desbetreffende rekeningen.
 • Verhoging accijnzen op tabaksproducten

2. Voor ondernemingen

 • De verhoogde investeringsaftrek van 25 % dit dit jaar werd ingevoerd ingevolge de coronacrisis wordt verlengd tot 31/12/2022.
 • Opleiding personeel : in een aantal gevallen kan, bij opleiding, het doorstorten van bedrijfsvoorheffing beperkt worden
 • BTW 6 % afbraak en heropbouw.  Op dit moment is het mogelijk om in 32 centrumsteden om een nieuwbouw na afbraak te realiseren met een btwtarief van 6 %.  Dit wordt nu uitgebreid tot heel het land.  Looptijd van de maatregel : 1/1/2021 - 31/12/22

Terug
nov 3, 2020 Categorie: Personenbelasting Ingezonden door: Kris