nieuws

INFORMATIEVERPLICHTING BOEKHOUDERS

Economische beroepsbeoefenaars (boekhouders, accountants, revisoren enz) worden de verplichting opgelegd om hun klant formeel in te lichten als de continuïteit van hun bedrijf in het gedrang komt.

 

 

Door de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen (BS 22 juli 2013) werden een aantal wijzigingen aangebracht aan de wet van 31 januari 2009 betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen (WCO).

In artikel 10 WCO wordt aan economische beroepsbeoefenaars, die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, de verplichting opgelegd om het bestuursorgaan van de betreffende onderneming in te lichten over deze feiten.
Dit dient ook formeel vastgelegd te worden gezien de beroepsbeoefenaar het bewijs hiervan zal moeten kunnen voorleggen aan bijvoorbeeld de Rechtbank van Koophandel in toepassing van een handelsonderzoek (art. 12 WCO).  Ook bij faling kunnen deze bewijzen opgevraagd worden.
Concreet betekent dit dan ook dat deze informatie schriftelijk wordt vastgelegd en aan de klant wordt bezorgd (aangetekend schrijven of mits ontvangstbewijs).

Er zal ook meer tussenkomst zijn om de procedure gerechtelijke organisatie bij de Rechtbank van Koophandel in te dienen.  Er moet namelijk een staat van actief en passief opgesteld te worden onder het toezicht van de beroepsbeoefenaar. Ten tweede dient er een kasstroombegroting te worden toegevoegd die opgesteld wordt met bijstand van een beroepsbeoefenaar (art. 17 WCO).

Het is dan ook duidelijk dat er een belangrijker rol wordt toegeschreven aan de economisch beroepsbeoefenaar.


Terug
jan 7, 2014 Categorie: Boekhouding Ingezonden door: Kris