nieuws

News

Gemiddelde brandstofprijzen 2015

Ingezonden door: Kris Categorie: Vennootschapsbelasting

Gemiddelde brandstofprijzen 2015

Meer

PROGRAMMAWET 19-12-2014

Ingezonden door: Kris Categorie: Vennootschapsbelasting

Op 29 december 2014 werd in het Belgisch Staatsblad de programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd.  In deze programmawet werd o.a. de wijziging van de taxatie geheime commissielonen, Federale indexatiestop,verhoging van het kostenforfait voor werknemer en ook de permanente invoering van de liquidatiereserve ingevoerd.  

Meer