Home

 

Het boekhoud en fiscaal advieskantoor voorziet onder andere in volgende diensten:

1. BOEKHOUDING

° computerboekhouding conform de wettelijke bepalingen
° Volledige boekhouding voor zowel eenmanszaken als vennootschappen
° Opstellen van de jaarrekening conform de Nationale Bank van België
° Professionele begeleiding en adviesverlening
° Budgettering

2. FISCALITEIT

° Aangifte personenbelasting
° Aangifte vennootschapsbelasting
° Aangifte rechtspersonenbelasting
° Aangifte belasting niet inwoners
° BTW : alle maand -of kwartaalaangiftes, BTW-listings, Intracommunautaire aangiftes
° Begeleiding fiscale controles£
° Analyse en opvolging fiscaal dossier
° Investeringsadvies

3. STARTERSERVICE

° Begeleiding  van startende ondernemers (zowel eenmanszaken als vennootschappen)
° Opmaken van financieel plan
° Advies bij oprichting van vennootschappen en begeleiding van de oprichting.

4. HOE WERKEN WE

1. Tradidioneel : de klant brengt zijn boekhoudkundige documenten (facturen, bankuittreksels ed) op papier binnen en die worden verwerkt in ons boekhoudpakket.  

2. Digitaal :  indien gewenst kan er digitaal gewerkt worden.  De uitwisseling van documenten en financiële gegevens kan op eenvoudige wijze gerealiseerd worden via een tool die ter beschikking wordt gesteld.